Kursy dla tłumaczy

Konwersja jpg do word, Pasy zębate

Luty 12th, 2016

Kursy dla tłumaczy do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ

Kursy dla tłumaczy, by admin.

Cena wynosi 350 złotych. Warunkiem uruchomienia kursu jest skompletowanie grupy składającej się z minimum 15 kandydatów. Warunkiem koniecznym uruchomienia kursu jest zebranie się grupy składającej się z przynajmniej 15 osób, maksymalna liczba słuchaczy w kursie to 35 słuchaczy. Kurs przeznaczony jest dla osób, które zamierzają doskonalić swój warsztat w zakresie przygotowywania sporządzania tłumaczeń przysięgłych.
Ofertę kierujemy do osób, które chcą przygotować się od strony formalnoprawnej do egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz do zawodu tłumacza. Oferta jest skierowana do osób, które chcą poznać formalne jak też praktyczne zasady świadczenia usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych jako tłumacz przysięgły. Po wprowadzeniu (ramy prawne, zasady formalno-prawne dla przygotowywania tłumaczeń przysięgłych, uzus tłumaczeniowy) omawiane będą typowe rodzaje dokumentów, z którymi najczęściej spotyka się w trakcie pracy tłumacz przysięgły. Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach i otrzymanie zaliczeń z ćwiczeń.

Back Top

Comments are closed.